© Rik Van Bruaene         Privacyverklaring    
Home Inleiding seniorenduiken Info seniorenduiken Agenda Seniorenduikgroep OKRA Seniorenduikgroep NELOS Leren duiken voor senioren Seniorvriendelijke duikschool Film & video Sponseren en steunen Senioren duiken The Frogmen Senioren duiken Blue Lagoon
Privacyverklaring seniorenduiken
1 ALGEMEEN Seniorenduiken hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seniorenduiken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 2 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Bij deze verwerking zijn verschillende spelers betrokken, met elk hun eigen rol. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is: 2.1.1 Naam : Seniorenduiken Zetel: Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare E-mailadres: info@seniorenduiken.be De verwerkingshandelingen van je persoonsgegevens door Seniorenduiken worden in beginsel door de hiernavolgende personen uitgevoerd die als verwerker optreden: Hoofdcoördinator Okra : Benny Vancampfort  Coördinator seniorengroep NELOS duikers : Rik Van Bruaene
Bovendien treedt Seniorenduiken voor een deel van de verwerkte persoonsgegevens, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG1 met: Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (afgekort NELOS) VZW Brusselsesteenweg 313-315 2800 Mechelen. Okra
Seniorenduiken afspreken via WhatsApp-groep register via email  ==>
© Rik Van Bruaene     Privacyverklaring
Website navigatie
Privacyverklaring seniorenduiken
1 ALGEMEEN Seniorenduiken hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seniorenduiken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 2 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Bij deze verwerking zijn verschillende spelers betrokken, met elk hun eigen rol. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is: 2.1.1 Naam : Seniorenduiken Zetel: Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare E-mailadres: info@seniorenduiken.be De verwerkingshandelingen van je persoonsgegevens door Seniorenduiken worden in beginsel door de hiernavolgende personen uitgevoerd die als verwerker optreden: Hoofdcoördinator Okra : Benny Vancampfort  Coördinator seniorengroep NELOS duikers : Rik Van Bruaene
Bovendien treedt Seniorenduiken voor een deel van de verwerkte persoonsgegevens, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG1 met: Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (afgekort NELOS) VZW Brusselsesteenweg 313-315 2800 Mechelen. Okra
Seniorenduiken afspreken via WhatsApp-groep register via email